EKWIWALENT SĘDZIOWSKI NA CAŁĄ POLSKĘ OD SEZONU 2020/2021
Dodane przez sedziaklodzko dnia Lipiec 06 2020 22:42:04

Uchwała nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN.

Załącznik nr 1

Tabela ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN

Rozgrywki

Sędzia główny

Sędzia asystent

IV liga

260

215

Klasa Okręgowa

210

180

Klasa „A”

160

135

Klasa „B”

140

115

Wojewódzka Liga Juniorów Starszych

160

135

Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych

150

130

I kl. Junior Starszy

115

95

I kl. Junior Młodszy

100

85

II kl. Junior

100

85

Wojewódzka Liga Trampkarzy

Wojewódzka Liga Młodzików

90

75

Trampkarz

80

65

Młodzik

70

55

III liga kobiet

105

85

 

Uchwała nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

  1. Przyjmuje się „Tabelę ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2.  II. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając indywidualne, lokalne uwarunkowania (możliwości logistyczne sędziów, wielkość województwa, lokalizacja klubów, pokonywane odległości i inne) dopuszcza się możliwość ustalenia wysokości ryczałtów w wysokości innej niż określona w Załączniku nr 1, przy czym nie może być ona niższa lub wyższa o 10% w stosunku do kwoty bazowej określonej w Załączniku nr 1.
  3. Waloryzacji kwoty bazowej co 2 lata dokonuje Zarząd PZPN.